Kurzy

JEMNÁ JÓGA S PRINCIPY ZDRAVÉHO POHYBU - kurz

Lekce jógy jsou vedena v klidném tempu a s ohledem na individuální možnosti jednotlivých účastníků. Cvičení je nenáročné, ale účinné, zejména při bolestech kloubů a snížené pohyblivosti. Obsah jednotlivých lekcí vychází z klasické hathajógy, harmonizační orgánové sestavy, jógové terapie a vývojové kineziologie, dechových a relaxačních technik.
Každá lekce je přizpůsobena aktuálnímu zdravotnímu stavu účastníků na kurzu.
Tento kurz je vhodný i pro seniory (60+), ale i lidem mladším, s určitým fyzickým omezením, kdy není možné navštěvovat běžné lekce jógy.


JÓGA PRO KAŽDÉHO - kurz

Vychází z Hathajógy s využitím principu zdravého pohybu. Hlavní náplní lekcí je výuka jednotlivých pozic (ásan), práce s dechem (pranayama) a relaxace. Věnujeme se také cvikům na rovnováhu, tzv. balančním cvikům na zpevnění středu těla. Součástí kurzu jsou i jednoduché sestavy podporující orgány aktivní v daném roční období. 
Pravidelným cvičením se naučíte pracovat se svým tělem, získáte pružnost, pocit zdraví, citlivost a vnímavost k tomu, co se ve vašem těle děje. Jógové cvičení vás může přivést k pocitu stability a hlubšího smyslu svého života.
Kurz je vhodný pro začátečníky i pokročilé.


ORGÁNOVÁ JÓGA - kurz

Do kurzu jsou zařazena dechová cvičení, cviky na zahřátí a důkladné protažení těla. Cvičíme i sestavy Pozdrav Slunci nebo Pozdrav Měsíci.
Hlavní částí celého kurzu je Harmonizační orgánová sestava - dvanáct po sobě jdoucích cviků. Cviky této sestavy jsou cílené na protažení svalů a uvolnění kloubů. Tato protahovací cvičení působí pozitivně nejen na svalový a kloubní aparát, ale také na zprůchodnění energie v příslušných dráhách (meridiánech) a obnovení celkové harmonie organismu.
Kurz je vhodný pro začátečníky i pokročilé.


LÉČIVÁ RELAXACE / JÓGA NIDRA - pravidelná setkávání

Pravidelná setkávání každý měsíc. Dvě hodiny času věnujeme sami sobě. Na začátku se pomocí relaxace těla a dechu zcela uvolníme a plynule navážeme technikou zvanou Jóga nidra, nebo tematicky zaměřenou léčivou relaxací.
Tato setkávání jsou určena lidem, kteří již mají zkušenost s relaxacemi či meditacemi.
Kontraindikací jsou duševní onemocnění schizofrenního okruhu či lidi trpící panickou úzkostí. V tomto případě je potřeba si domluvit individuální setkání. 


JEMNÁ AROMAJÓGA PRO ŽENY - kurz

MOMENTÁLNĚ NEPROBÍHÁ

JEMNÁ JÓGA vychází z jednodušších pozic známé Hathajógy, je doplněná průpravnými cviky a  závěrečnou relaxací. V protahovacích pozicích se soustředíme na dech, správné provedení a výdrž, a to podle možností každého jednotlivce. Mezi pozicemi je zařazena krátká pauza, kdy pozice doznívá a tím se zvyšují její účinky.
AROMAJÓGA pracuje s vonnými esencemi. V lekcích jemné aromajógy si namícháme vlastní vůni, která nás při cvičení provází.
Celý kurz probíhá v souladu s ročním obdobím a s aktuálními potřebami žen, které se kurzu účastní.
Lekce má nenáročný a velmi klidný průběh a je vhodná i pro úplné začátečníky či pro lidi se sníženou pohyblivostí.


JÓGA NA STŘEŠE KNIHOVNY - otevřené lekce

Cvičíme jógu, kterou zvládne opravdu každý - začátečník i pokročilý. Nejvhodnější místo pro seznámení se a začátek s jógou na nejkrásnější střeše ve městě. Ideální venkovní prázdninové cvičení, které v nepřízni počasí proběhne uvnitř knihovny.
Je potřeba si s sebou vzít jogamatku či jinou vhodnou podložku, pití a něco na zatížení podložky - kámen nebo třeba knihu půjčenou z knihovny.