Kraniosakrální terapie

KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPIE

kranium - lebka, sakrum - křížová kost

Kraniosakrální terapie je velmi jemná neinvazivní technika, která slouží ke zlepšení fungování mozku a míchy i řešení širokého spektra zdravotních obtíží.

Techniky kraniosakrální terapie jsou zaměřeny na nejvyšší možnou harmonizaci energie, a tím i na aktivaci a stimulaci vlastních léčebných sil těla. V průběhu ošetření, které trvá zhruba jednu hodinu, leží (oblečený) klient na masážním stole na zádech. Terapeut velmi lehkým dotekem působí v oblasti lebečních kostí a na těch tělesných strukturách, jejichž napětí ovlivňuje stav ostatních orgánů. 

Kraniosakrální terapie je celostní terapie, která ovlivňuje tělesné i duševní zdraví člověka. Díky kraniosakrální terapii se tělo zbavuje zdravotních problémů a je zlepšována kvalita života. Kraniosakrální terapie pracuje s kraniosakrálním systémem - tj. fyziologický systém, který je přítomný nejen u lidí, ale i u ostatních živočichů, kteří mají mozek a míchu.
Formování kraniosakrálního systému začíná již při nitroděložním vývoji a zaniká smrtí jedince. 

Hlavní výzkum kraniosakrálního systému prováděl Dr. John Upledger na Michigan State Univerzity v USA, ve kterém prokázal, že se lebeční kosti musí nacházet ve stálém a jemném pohybu, aby se mohly přizpůsobovat změnám tlaku mozkomíšního moku, který je přítomen uvnitř systému ohraničeného mozkovými membránami. Pokud lebeční kosti ztratí schopnost pohybovat se v odpovídajícím rytmu kraniosakrálního systému, může dojít k výskytu symptomů různých onemocnění.


CO JE CÍLEM

Cílem kraniosakrální terapie je najít PŘÍČINU tělesných či psychických problémů, což není vždy jednoduché - každá část těla je spojena s každou částí a příčina může být dobře skrytá.
Napomáhá tomu terapeutovo vnímání pozměněného kraniosakrálního rytmu a práce v systému tělesných membrán a mozkomíšního moku. 

Dobrý terapeut se především snaží, aby si pacientovo tělo provedlo nápravu samo. Proto je práce s klientem velmi jemná. To vede k tomu, aby klientovy sebenápravné mechanismy byly efektivní.


S ČÍM MŮŽE KRANIOSAKRÁLNÍ OŠETŘENÍ POMOCI

- bolesti hlavy, migrény
- bolesti v šíji a zádech, skoliózy
- problémy s koordinací pohybu
- chronická únava a vyčerpanost
- oční obtíže
- nemoce způsobené utlačením nervů nebo špatným prokrvením některé části - mozku (včetně následků mozkové mrtvice, poruch učení, soustředěnosti apod.)
poruchy podmíněné stresem a pnutím, spastické stavy
- endogenní deprese
- odstranění následků po všech zraněních a operacích
- hyperaktivita
- premenstruační syndrom
- hypertenze
- odstranění následků po všech zraněních a operacích


JAK OŠETŘENÍ PROBÍHÁ

Zhruba 90 minutové sezení zahajujeme úvodním rozhovorem, po kterém následuje samotné ošetření na lehátku.
Při ošetření jste oblečeni, je proto vhodné přijít v něčem pohodlném.

Setkání ukončujeme závěrečným sdílením. Prvním ošetřením však terapie nekončí, ale teprve začíná.
Pro účinnost se doporučuje minimálně 5 ošetření s odstupem 3 - 4 týdnů. Po tomto počtu ošetření s klientem vyhodnotíme průběh terapií a domlouváme se na počtu a časovém rozpětí dalších setkání. Frekvence ošetření je u každého individuální.


CO SE MŮŽE DÍT PO OŠETŘENÍ

I přes velmi opatrnou práci se mohou lidé po ošetření kraniosakrální terapií cítit hůře. Jednou z příčin může být, že se z tkání uvolňují předcházející traumata, což může trvat několik dnů. Jiný důvod je ten, že "znecitlivělá" místa přicházejí k životu a stávají se tak citlivějšími. Dále pak to, že se tělo, díky svým adaptačním mechanismům, přizpůsobilo některé špatné funkci a potřebuje čas na návrat zpět do původní, správné polohy či funkce.

Při provádění kraniosakrální terapie může dojít k somatoemocionálnímu uvolnění, což je terapeutický proces, který napomáhá tělu i duši zbavit se negativních zážitků z prožitých traumat. Zároveň podporuje vyrovnání se s emočně negativními situacemi. 

V prováděných výzkumech bylo objasněno, že lidské tělo v sobě zadržuje fyzické síly, které se v těle následkem traumat hromadí a shlukují se do tzv. energetických cyst, které se stávají nefunkčními místy v lidském těle. Při somatoemocionálním uvolnění dochází k rozpadu těchto energetických cyst a tím k obnovení rovnováhy tělesných funkcí i psychického stavu.


KONTRAINDIKACE

- krvácení, tumory, záněty, otoky, hematomy nebo aneurysma v lebce nebo páteři
- fraktura lebky, kosti křížové nebo kostrční, fraktura páteře

- komprese mozku nebo míchy

- další poranění a onemocnění, která by mohla být mírným tahem či tlakem ještě více zhoršena


PRO KOHO JE DÁLE VHODNÁ

- ženám v průběhu těhotenství
- v období přípravy na porod - uvolnění pánve a kraniosakrálního systému porod usnadňuje

- v období šestinedělí - upravuje hormonální hladinu, snižuje vysoký tlak, odstraňuje poporodní depresi, obnovuje normální funkci pánve a tak eliminuje mnoho poporodních problémů se zády atd.

- všechny děti, které nosily rovnátka - jejich nasazení omezuje až zastavuje pohyb čelistí a ovlivňuje pohyb všech lebečních kostí; následky se nemusí projevit ihned, ale někdy až za delší dobu; rovnátka mohou být příčinou např. migrén, šumění a hučení v uších, atd.

- lidé starší, kteří jsou méně pohybliví, křehčí a ztrácejí paměť- po terapii se stávají pohyblivější, vitálnější, zvyšuje se jejich imunita a intelekt i paměť se zlepšuje; vynikající a viditelné výsledky jsou dosahovány po lehčích mozkových příhodách

CENÍK

1 ošetření 80 - 90 minut 

1 200,- Kč